Opublikowany tekst jednolity uwzględnia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 sierpnia 2014 r.

Nowy tekst jednolity nie wiąże się natomiast z wprowadzeniem żadnych zmian merytorycznych w treści aktu.