Większość najdroższych lokalizacji handlowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy okazała się odporna na wahania koniunktury. Jak pokazuje coroczny raport „Główne ulice handlowe na świecie 2010” (Main Streets Across the World 2010), przygotowany przez firmę doradczą na rynku nieruchomości Cushman & Wakefield, Ameryka Łacińska oraz rejon Azji i Pacyfiku odnotowały największy dodatni wzrost czynszów. W około dwóch trzecich (66%) z 59 krajów objętych badaniem czynsze wzrosły bądź utrzymały się na dotychczasowym poziomie w okresie roku do czerwca. To znaczna poprawa w porównaniu z wynikami w 2009 r., kiedy to zaobserwowano największy globalny spadek czynszów za powierzchnie handlowe w całej 25-letniej historii badań.

Dane przedstawione w raporcie „Główne ulice handlowe na świecie” są barometrem odporności sektora powierzchni handlowych oraz atrakcyjności ulic handlowych. Raport porównuje czynsze w najważniejszych 269 lokalizacjach handlowych w 59 krajach.

Główne ulice handlowe w Polsce, z czynszami za najlepsze lokalizacje, to:
• Warszawa – ul. Chmielna – roczny czynsz 932 EUR/mkw.
• Kraków – ul. Floriańska – roczny czynsz 920 EUR/mkw.
• Warszawa – ul. Marszałkowska – roczny czynsz 753 EUR/mkw.
• Katowice – ul. 3 Maja – roczny czynsz 717 EUR/mkw.
• Poznań – ul. Półwiejska – roczny czynsz 693 EUR/mkw.
• Warszawa – Al. Jerozolimskie – roczny czynsz 597 EUR/mkw.
• Wrocław – ul. Świdnicka – roczny czynsz 597 EUR/mkw.
• Gdynia – ul. Świętojańska – roczny czynsz 418 EUR/mkw.
• Szczecin – Al. Niepodległości – roczny czynsz 382 EUR/mkw.
• Łódź – ul. Piotrkowska – roczny czynsz 358 EUR/mkw.

Tomasz Górski, negocjator z działu powierzchni handlowych w polskim biurze Cushman & Wakefield, powiedział: „Sytuacja jest obecnie stabilna. Obserwowane wcześniej lekkie spadki spowodowane były wciąż dość słabym tempem rozwoju głównych ulic w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi, a także ograniczeniem ekspansji instytucji finansowych (w niektórych przypadkach zamykano oddziały w mniej atrakcyjnych miejscach). Zauważalny jest także coraz wyraźniejszy podział na lokalizacje pierwszorzędne i drugorzędne. W przypadku tych pierwszych obserwujemy stabilizację poziomu czynszów, w przypadku drugich spadki. Odnotowujemy także zwiększony ruch ze strony najemców, np. w Warszawie przy Nowym Świecie otworzony został salon Ferrari, nowa lodziarnia firmy Grycan, a wkrótce H&M, natomiast przy ul. Marszałkowskiej wkrótce TK MAXX i Marks & Spencer”.