W ramach 34-kilometrowej inwestycji powstanie m.in. kluczowy węzeł w Kolnie, do którego zostanie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk.

Trwa przetarg na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna. S61 na odcinku Kolno – Szczuczyn zostanie wybudowana jako droga dwujezdniowa. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura towarzysząca – obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA, jako inwestor, wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jednocześnie zamawiający ustalił minimalny termin realizacji, który wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zawarcie umów z wykonawcami jest planowane na koniec 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych jest przewidywane w 2019 roku. Roboty potrwają do połowy 2021 r. Droga ekspresowa S61 jest częścią trasy Via Baltica.

Nowa formuła przetargów i wyboru najkorzystniejszej oferty to wynik prac działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów. Po raz pierwszy przy ocenie ofert kryteria pozacenowe będą uwzględniane w tak dużej skali – za ich spełnienie wykonawcy będą mogli otrzymać 40 punktów na 100 możliwych. Należą do nich: kryterium jakościowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni), organizacyjne (personel wykonawcy, termin realizacji kontraktu), oraz środowiskowe (zagospodarowanie gruntu rodzimego).

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z dnia 8 lutego 2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami