Nowy budynek o powierzchni 8,5 tys. został uroczyście przekazany w miniony piątek, ale jak poinformowano, od stycznia odbywają się w nim już rozprawy. Toczą się one w 18 salach rozpraw, do tego jest okazały hol, 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemna, nowoczesne rozwiązania technologiczne, efektywność energetyczna ‒ komfortowe miejsce pracy dla około 220 osób. W gmachu znajdują się również: biuro obsługi interesantów z czytelnią, przyjazny pokój przesłuchań dzieci, a także odrębne pokoje dla prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i ławników. Dotychczas wydziały nowosądeckiego Sądu Rejonowego miały trzy różne lokalizacje.

‒ Przekazanie nowego budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. dr. Juliana Smolika 1 pozwoliło nam przenieść wszystkie wydziały i oddziały sądu do jednej siedziby. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne z punktu widzenia zarządzania sądem, w szczególności w zakresie kierowania zespołem pracowników. Stanowi również duże ułatwienie dla klientów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Nasi petenci mogą teraz w jednym miejscu załatwić wszystkie swoje sprawy wymagające kontaktu z sądem – mówi Dariusz Rams, prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 

Przeczytaj całość >>>