Wsparcie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę domu lub zakup domu/mieszkania od dewelopera i będzie skierowane do osób fizycznych. Podstawą uzyskania dopłaty będzie przedstawienie w banku projektu budowlanego zweryfikowanego pod kątem spełnienia wymogów Programu oraz pozytywny wynik badania powykonawczego budynku. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od osiągniętego standardu energetycznego wyrażonego wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji.

Kluczowym elementem programu jest zdefiniowanie minimalnych wymagań technicznych dla osiągnięcia pożądanego standardu energetycznego oraz określenie procedury weryfikacji projektu budowlanego i badania powykonawczego wykonanego budynku. Opracowanie tych wytycznych zlecono Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. W celu jak najlepszego dopasowania instrumentu do wymagań rynku budowlanego w Polsce, NFOŚiGW chce przeprowadzić szerokie konsultacje zaproponowanych przez KAPE S.A. wytycznych.


Pod poniższym adresem znajduje się dokument stanowiący wstępną wersję opracowania, a ostateczny kształt wytycznych będzie rezultatem przeprowadzonych konsultacji: www.forumees.pl