Nowy dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

W poniedziałek 24 września 2012 r. Minister Środowiska powołał Romana Skąpskiego na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nowy dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego został wybrany w drodze otwartego konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

W składzie powołanej przez Ministra Środowiska komisji konkursowej weszli: przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody, przedstawiciel rady naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego przedstawiciel marszałka Województwa Podlaskiego oraz dwóch przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.

Tryb przeprowadzania naboru uregulowany został szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 26 września 2012 r.

Data publikacji: 26 września 2012 r.