Nowelizacja wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców. Nastąpi scentralizowanie poboru należności celnych, podatkowych i innych przez wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego. Wyznaczony zostanie dyrektor tylko jednej izby celnej do rozliczania tych należności. Oznacza to, że wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej. Rozwiązanie to umożliwi szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników, a tym samym redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprawdź jakie zmiany w prawie czekają przedsiębiorców w 2015 r.

Będzie także wyznaczony dyrektor tylko jednej izby celnej do wykonywania zadań wierzyciela, co powinno przyspieszyć załatwianie spraw i usprawnić komunikację między dłużnikiem a wierzycielem. Postępowanie wierzycielskie będzie mniej uciążliwe i mniej zbiurokratyzowane wobec zobowiązanego.
Przewiduje się uproszczenie audytu przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą, a także wprowadzenie instytucji monitorowania (zamiast dotychczasowych kontroli) posiadaczy zezwoleń lub świadectw na prowadzenie obrotu z zagranicą wydanych w postępowaniu audytowym, jako formę współpracy Służby Celnej z wiarygodnymi podmiotami.
(...)