7 kwietnia 2017 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 r. poz. 933), której zasadnicza część wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

Ustawa wprowadza odmienne zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz generalnego wykonawcy w procesie budowlanym oraz rozszerza kompetencje biur informacji gospodarczej, a także zmienia niektóre terminy i wartości progowe prawa procesowego. Ponadto, zgodnie z nową ustawą, tworzony jest Rejestr Wierzytelności Publicznoprawnych oraz kreowany nowy czyn nieuczciwej konkurencji.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, wprowadza nowe regulacje, które są nakierowane na poprawę pozycji wierzycieli. Zmiany dotyczą niemal wszystkich etapów dochodzenia należności, począwszy od weryfikacji potencjalnego kontrahenta, czynności przedsądowych podejmowanych względem dłużnika, poprzez postępowanie zabezpieczające, aż po zmiany w postępowaniu procesowym.

 "Ustawa wprowadza liczne zmiany mogące pozytywnie wpłynąć na pozycję wierzycieli i to jeszcze na etapie przed podpisaniem umowy. Nowelizacja ustaw procesowych pozwala zaś na pełniejsze wykorzystanie instytucji zabezpieczenia oraz wyjawienia majątku. Ustanowienie zaś nowego rejestru oraz znaczne rozszerzenie kompetencji biur informacji gospodarczej działać mogą prewencyjnie na dłużników" - wskazuje Michał Koralewski, ekspert programu Serwis Budowlany.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów