Ministerstwo Środowiska praktycznie od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej przepisy dotyczące gospodarki odpadami podejmuje działania mające na celu wsparcie samorządów. Na stronie ministerstwa została uruchomiona podstrona: Utrzymanie czystości i porządku w gminach, na której zamieszczane są interpretacje przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także odpowiedzi na zadawane pytania.

Zlecone zostało wykonanie podręcznika dla gmin, który zawiera przydatne informacje, dotyczące m.in. przeprowadzania przetargów, podejmowania uchwał, przeprowadzania analizy rynku gospodarki odpadami na terenie gminy itp. Znajduje się on również na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, a odrębnie został przekazany drogą elektroniczną do gmin i urzędów marszałkowskich.

Do dyspozycji gmin oddane zostały również ulotka i plakat, które zawierają najistotniejsze, z punktu widzenia mieszkańców, informacje o nowym systemie. Gminy mogą je pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska.

Ministerstwo informuje też, że ma w planach wspieranie gmin w edukowaniu i informowaniu mieszkańców o wprowadzanych zmianach, a także o sposobach prawidłowego postępowania z odpadami. Już w sierpniu br. rozpoczęła się kampania edukacyjna w mediach dotycząca nowej ustawy.

Powołany został zespół ekspertów, którzy udzielają wyjaśnień dotyczących organizacji nowego systemu, w tym dotyczących opłat, aspektów technicznych instalacji i aspektów prawnych. Do urzędów marszałkowskich i gmin został przekazany adres poczty elektronicznej: ekspert@mos.gov.pl, na który należy kierować pytania do ekspertów.


Ponadto pracownicy Ministerstwa Środowiska biorą udział w licznych spotkaniach z samorządami, podczas których szczegółowo omawiane są przepisy nowej ustawy i możliwości ich skutecznego wdrożenia.

Opracowanie: Łukasz Matłacz na podstawie fragmentów odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego na interpelację posłów Jarosława Górczyńskiego i Piotra Zgorzelskiego w sprawie opracowywania nowego systemu gospodarki odpadami.

Źródło: www.sejm.gov.pl