Stawki za 1 kg opakowań, które wprowadza opublikowane 31 grudnia 2014 r. rozporządzenie, są następujące:

opakowania z tworzyw sztucznych 2,70 zł

opakowania z aluminium 1,40 zł

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 0,80 zł

opakowania z papieru i tektury 0,70 zł

opakowania ze szkła 0,30 zł

opakowania z drewna 0,30 zł

opakowania wielomateriałowe 1,70 zł

pozostałe opakowania 1,00 zł.

Przypominamy, że opłatę produktową uiszcza się w marcu roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.