Zgodnie z ostatnimi decyzjami Urzędu Regulacji Energetyki (URE), biomasą stosowaną do celów energetycznych może być już także orzech masłosza, który rośnie w Afryce. To kolejny, po olejowcu gwinejskim, "egzotyczny" rodzaj biomasy, z którego od niedawna można produkować w Polsce energię.

Źródło: www.gramwzielone.pl