Do wprowadzenia na rynek nowego biopaliwa konieczne jest jeszcze przyjęcie rozporządzenia, które musiała zatwierdzić Komisja Europejska. Po tym jak Bruksela nie wyraziła sprzeciwu w tej kwestii, przyjęcie rozporządzenia powinno nastąpić szybko i nie będzie już tym samym formalnych przeszkód, aby "B7", czyli biopaliwo z domieszką estrów roślinnych na poziomie 7%, mogło trafić na stacje benzynowe.

O ile na wprowadzeniu nowego paliwa nie zyskają zbyt wiele kierowcy, nie wpłynie to bowiem na obniżkę cen benzyny, o tyle informacja o zatwierdzeniu przez KE nowego produktu jest z pewnością dobrą informacją dla polskiej branży biopaliwowej, która dzięki temu zwiększy swoją produkcję i sprzedaż.

Źródło: www.gramwzielone.p