Nowa wersja dokumentu uwzględnia zmiany, jakie zostały przyjęte przez Komisję Europejską decyzją K(2011)9376 z 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko, realokacje środków UE pomiędzy działaniami w obrębie Priorytetów IV, VII i IX oraz inne zmiany o charakterze aktualizacyjnym i doprecyzowującym.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami


Źródło: www.komunalny.pl, stan z dnia 30 stycznia 2012 r.