Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), jest jednym z priorytetów legislacyjnych resortu. Wdrożenie EKŁE nastąpi poprzez wprowadzenie dwóch aktów prawnych:

 • nowej ustawy merytorycznej – Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) zastępującej ustawę z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz
 • odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające (wPKE), która obejmuje swoim zakresem kilkadziesiąt zmian w innych ustawach.

Konsultacje projektu ustaw rozpoczęły się 26 lutego i potrwają 14 dni.

 

Korzyści dla obywateli

Ministerstwo wskazuje, że projektowana ustawa Prawo komunikacji elektronicznej wprowadza nowe prawa i obowiązki dla branży, ale daje też szereg korzyści konsumentom. Proponowane przepisy m.in:

 • Wprowadzają większą elastyczność przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów, w tym np. pozwalają na zdalną identyfikację abonenta w procedurze autoryzacji u dostawcy usług.
 • Zapewniają dostęp do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej.
 • Regulują usługę fakultatywnego obciążania rachunku, która umożliwia dokonywanie płatności za aktywowane w sieci usługi poprzez ich bezpośrednie doliczanie do rachunku za telefon lub Internet.
 • Umowy zawierane z konsumentem będą bardziej czytelne i przejrzyste, szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy.
 • Konsumenci korzystający z usług przedpłaconych (tzw. pre-paid) będą mogli dostać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań w przypadku wygaśnięcia ważności konta. Dotychczas środki te bezpowrotnie przepadały.
 • Przepisy ujednolicą gniazda ładowania urządzeń elektronicznych (USB typu C)

Sprzęty będą też opatrzone specjalnymi etykietami, na których będzie informacja o właściwościach ładowania nowych urządzeń. Dzięki temu łatwiej będzie stwierdzić czy ładowarka, którą już posiadamy, jest kompatybilna z nowym urządzeniem. Natomiast piktogramy umieszczane na urządzeniach objętych regulacją będą informować o tym, czy do urządzenia dołączone jest urządzenie ładujące.

 

Uruchomienie usługi Advance Mobile Location

Projekt przewiduje też uruchomienie w Polsce usługi Advance Mobile Location (AML). Usługa ta umożliwi lokalizację naszego telefonu w stanie zagrożenia i wzywamy pomoc (np. TOPR, GOPR, pogotowie, straż itd.). Usługa zadziała tylko w sytuacji, jeśli wybiera 3-cyfrowy numer alarmowy (np. 112, 999, 997, 985 itp.). Usług będzie automatycznie dostępna dla wszystkich dzwoniących ze smartfonów (Android, IOS).

Projektowane rozwiązanie pomoże skrócić czas reakcji służb o ok. pół minuty i umożliwi dotarcie do osób wzywających pomocy, które nie są w stanie określić swojego położenia. Usługa AML jest w pełni bezpieczna dla użytkowników i nie narusza zasad prywatności. Dane lokalizacyjne w ramach usługi AML będą przekazywane tylko służbom ratunkowym i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzoną akcją ratunkową.  

Prawa i obowiązki dla telekomów

Nowe przepisy mają:

 • zachęcić do inwestowania w szybkie sieci szerokopasmowe,
 • zapewnić spójne podejście w ramach rynku wewnętrznego do polityki zarządzania częstotliwościami radiowymi,
 • promować interesy konsumentów poprzez usuwanie barier w dostępie do usług w całej Unii oraz ochronę ich praw.
 • Ustawa wprowadza całkowicie nowe uprawnienie dla Prezesa UKE do wydawania tzw. decyzji obszarowych w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Rozwiązanie to w kompleksowy, a nie indywidualny sposób, będą mogły regulować kwestie dostępowe.