W wyniku zakończonej procedury konkursowej, wyłaniającej nowych dyrektorów parków narodowych, stanowiska ponownie obejmą: w Roztoczańskim PN – Zdzisław Strupieniuk (sprawował tę funkcję od 26 lipca 2006 roku), a w Karkonoskim PN - Andrzej Raj (sprawował tę funkcję od 1 sierpnia 2006 r.).

Konieczność przeprowadzania konkursów zakłada art. 101 Ustawy o ochronie przyrody. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa rozporządzenie ministra środowiska z 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzą Komisje konkursowe powołane przez ministra środowiska. W ich skład wchodzą - zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody - przedstawiciele resortu, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i przedstawiciel marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę dyrekcji parku narodowego. Po zakończeniu konkursu komisje przekazują ministrowi środowiska dokumentację z jego przebiegu.

W najbliższym czasie przeprowadzone będą konkursy na stanowiska dyrektorów Świętokrzyskiego i Magurskiego PN.