W raporcie z przeprowadzonej kontroli NIK wskazuje, że zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma charakter ponadlokalny i ponadregionalny. W jej opinii, rozwiązanie tego problemu przekracza więc możliwości samorządów i wymaga rozwiązań systemowych w skali kraju.

Izba zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań przez Ministra Środowiska i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu ujednolicenia stanowisk w zakresie interpretacji art. 379 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Więcej na stronie www.samorzad.lex.pl >>>

(nik.gov.pl)