Z wnioskiem wystąpił podatnik, który wraz z małżonkiem jest współwłaścicielem czterech lokali mieszkalnych, które planują wynajmować długookresowo lub okazjonalnie. Małżonkowie przewidują możliwość zakupu kolejnych mieszkań oraz ich wynajmowanie. Nie wykluczają również korzystania w tym zakresie z pomocy wyspecjalizowanych osób i firm. Podatnik chce opodatkować przychody z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 proc.

Zdaniem podatnika, działalność polegająca na wynajmie mieszkań nie będzie miała charakteru działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim brak będzie tutaj cechy zorganizowania. Wynajmowane mieszkania nie będą ponadto składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, lecz jego majątkiem prywatnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Nie zgodził się, że działalność polegająca na wynajmie mieszkań nie będzie miała charakteru działalności gospodarczej z uwagi na brak cechy zorganizowania. Jego zdaniem, o tym, czy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą czy też z najmem, decyduje spełnienie przesłanek określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. IBPB-2-2/4511-41/15/JG