Decyzja ta wynika z ilości wniosków złożonych do NFOŚiGW, których łączna kwota dofinansowania przekracza limit środków przyjęty na ten rok. W terminie do 31 maja 2012 roku zostanie podana informacja, czy została zwiększona alokacja środków na rok 2012 oraz o ewentualnym dodatkowym naborze wniosków.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl