W sumie NFOŚiGW przewidział 4,5 mld złotych wsparcia na energetyczne projekty ekologiczne.

2,5 mld zł na promocję niskoemisyjnej gospodarki, 0,5 mld zł na geotermię, 0,5 mld zł na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie oraz 1 mld zł na wsparcie zielonych technologii w przedsiębiorstwach zapowiedział NFOŚiGW w ramach programów na 2016 r.

Rozszerzając obszary finansowania na przedsięwzięcia związane głównie z energetyką, NFOŚiGW zapowiedział wielki program racjonalnego i efektywnego inwestowania w polskie projekty proekologiczne. Na początku lipca zostanie opublikowana pełna oferta programowa, także dla inicjatyw dotyczących m.in. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody czy edukacji ekologicznej.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 15 czerwca 2016 r.