We wtorek 2 stycznia NFOŚiGW rozpoczął nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. Budżet całego programu na lata 2015-2020 to ok. 1,7 mld zł (387 zł dotacje; 1,4 mld zł pożyczki). Fundusz poinformował, że do rozdysponowania pozostało jeszcze ponad 1,1 mld zł (16 mln zł to dotacje, a 1,1 mld zł - pożyczki).

Jak wyjaśniono, nabór na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami dotyczy: selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów, instalacji gospodarowania odpadami, modernizacji stacji demontażu pojazdów, zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto można się też starać o możliwość wsparcia (w formie dotacji) na rozwój infrastruktury związanej z magazynowaniem, badaniem i późniejszym unieszkodliwianiem tusz dzików w obszarach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Nabór wniosków na inwestycje związane z selektywnym zbieraniem śmieci i zapobieganiu ich powstawianiu potrwa do 21 grudnia br. Po środki mogą sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy. Pieniądze będzie można zdobyć np. na budowę stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czy budowy całego sytemu zbierania odpadów w ten sposób.

W tej części naboru, dopuszczone jest też dofinansowanie działań związanych z ASF. Beneficjentem tych środków - jak podał NFOŚiGW - mogą być: Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie.

Do 21 grudnia potrwają też nabory wniosków na: budowę i modernizację istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK) oraz na modernizację stacji demontażu pojazdów.

"Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji dedykowana jest powiatom i gminom. Tysiąc złotych za każdy spośród pierwszych 10 +wraków+, a za kolejne po 500 złotych otrzymają ci, którzy postarają się o to do końca lipca br." - dodał Narodowy Fundusz.

NFOŚiGW pomoże też finansowo w kontroli i nadzorze nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów. Nabór w tej części skierowany jest do państwowych jednostek i potrwa do końca stycznia 2018 roku. (PAP)