Przed Sądem Okręgowym III Wydział Cywilny w Warszawie, w poniedziałek 22 lutego 2016 r., odbyła się rozprawa w sprawie o odszkodowanie z powództwa Fundacji Lux Veritatis przeciwko NFOŚiGW. Strony zawarły ugodę sądowa na łączną kwotę 26.490.000,00 złotych. Tym samym zostało umorzone długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe, trwające od 2009 roku.

W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że w jego ocenie nie ma podstaw do niezatwierdzenia wspomnianej ugody sądowej.

Jak możemy przeczytać na stronie Funduszu, sąd uzasadniając swoje postanowienie podkreślił, że wypowiedzenie w 2008 roku umowy dotacji przez ówczesne władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie miało uzasadnienia merytorycznego.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Sąd wskazał na fakt, że dostępne doniesienia medialne z tamtego okresu wskazują, że odebranie Fundacji Lux Veritatis wcześniej przyznanej dotacji miało charakter pozamerytoryczny.

Ponadto, w ocenie sądu działania NFOŚiGW wobec Fundacji Lux Veritatis to „nadużycie” prawa – w kontekście charakteru prawnego oraz celów statutowych Narodowego Funduszu.

Sąd uznał, że w przypadku wyrokowania (a nie zawarcia ugody sądowej) zasądzona kwota wahałaby się w granicach 40 mln złotych. Dzienne odsetki w tej sprawie wynoszą bowiem około 3 tys. złotych. Mając na uwadze powyższe argumenty, Fundusz "zaoszczędził" co najmniej 13,5 mln złotych.