NFOŚiGW chwali się kolejną nagrodą

Niezależne zespoły oceniające funkcjonowanie instytucji, zarówno z Unii Europejskiej jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), podobnie oceniły działalność NFOŚiGW i wypracowane oraz stosowane przez niego „dobre praktyki”. W krótkim czasie Fundusz został dwukrotnie wyróżniony.

Najpierw otrzymał prestiżowe wyróżnienie – Certyfikat Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego 2011 (Best Practice Certificate EPSA 2011) a obecnie MRR wyróżniło go w konkursie „DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ROZWOJEM W POLSCE”. Jako jedyna instytucja spośród zgłoszonych Fundusz otrzymał specjalne wyróżnienie za „konsekwentne próby integrowania zadań w zakresie zarządzania polityką rozwoju”. Konkurs, który adresowany był do jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych został ogłoszony w czterech kategoriach: zintegrowane zarządzanie rozwojem, zarządzanie rozwojem inteligentnym, zarządzanie rozwojem zrównoważonym oraz zarządzanie rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu.

NFOŚiGW złożył wnioski aplikacyjne, nowych zastosowanych w praktyce rozwiązań:

- koncepcji alokacji środków publicznych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe,

- inicjatyw w zakresie konsultacji i dialogu społecznego (Klub NFOŚIGW, Forum: „Energia-Efekt-Środowisko” oraz „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”),

- modelu telepracy NFOŚiGW, a także programu dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 11 kwietnia 2012 r.