Instalacja o mocy 20 kW będzie produkować energię z różnych rodzajów surowców, co pozwoli na zbadanie efektywności poszczególnych substratów w zakresie wykorzystania ich w biogazownictwie. W biogazowni będzie wykorzystywana m.in. kiszonka z kukurydzy, odpady roślinne czy gnojowica. Co więcej, w uniwersyteckim gospodarstwie rolnym w Bałdach naukowcy z Olsztyna będą także testować wykorzystanie do celów energetycznych hodowli glonów, a energię cieplną chcą uzyskiwać nawet w procesie schładzania mleka produkowanego w gospodarstwie.

Celem biogazowego projektu realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest stworzenie efektywnych i łatwych w obsłudze rozwiązań energetycznych, z których będą mogli korzystać rolnicy. Efektem prac naukowców ma być modelowa biogazownia, którą będzie można wykorzystywać w gospodarstwach rolnych.

Źródło: www.gramwzielone.pl