Zmiany miały zwiększyć bezpieczeństwo zawierania umów o roboty budowlane, poprzez zrównanie pozycji dostawców i biur projektowych z pozycją podwykonawców.

Projekt zgłosili posłowie Ruchu Palikota. Proponowane przepisy miały zastąpić umowy o roboty budowlane szerszą kategorią umów w procesie budowlanym, które zrównałyby pozycję dostawców i biur projektowych z pozycją podwykonawców. Miało to, zdaniem wnioskodawców, ułatwić dochodzenie zaległych należności.