Pytanie
Pracodawca jest instytucją kultury. W dniu 1 kwietnia pracownica uległa wypadkowi w drodze z pracy do domu. Poślizgnęła się i złamała żebra. 2 kwietnia 2015 r. zakład pracy otrzymał oświadczenie poszkodowanej a w dniu 15 kwietnia 2015 r. kartę wypadku sporządzoną przez bhp-owca, w której ustalił, że wypadek spowodował niezdolność do pracy od 2 kwietnia 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r. (pracownica przyniosła 2 zwolnienia od 2 kwietnia 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. oraz od 11 kwietnia 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r.). Zakład zatrudnia powyżej 20 pracowników i sam wypłaca zasiłki. Pracownica przyniosła kolejne zwolnienie od 21 kwietnia 2015 do 8 maja 2015 r.
Na jakiej podstawie zakład może wypłacić pracownicy 100% wynagrodzenia chorobowego, a potem zasiłku chorobowego za okres 21 kwietnia 2015 r. 8 maja 2015 r. (nieprzerwany czas zwolnienia ogółem od 2 kwietnia 2015 r. do 8 maja 2015 r.)?
Czy bhp-owiec powinien jeszcze coś napisać na zwolnieniu, że jest to kontynuacja?
Czy lekarz powinien stwierdzić, że to ciąg dalszy zwolnienia powypadkowego?