Powołany przez Ministra Środowiska zespół zajmuje się zagadnieniami z obszaru nowelizacji prawa w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (w tym przemysłowym, drogowym, kolejowym i lotniczym). Jego zadaniem jest także przygotowanie propozycji działań pozalegislacyjnych (np. wytycznych, zaleceń), w tym dotyczących etapu planowania i realizacji inwestycji oraz opiniowanie propozycji rozwiązań w zakresie kompetencji Zespołu przedstawianych przez inne instytucje, organizacje i ośrodki naukowe.

Na ostatnim spotkaniu dyskutowano m.in. o uciążliwości energetyki wiatrowej, metodach oceny zasięgu jej wpływu oraz uregulowaniach prawnych stosowanych w kraju i na świecie w tym obszarze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu oraz zaproszeni goście reprezentujący administrację, środowiska naukowe i stowarzyszenia branżowe.

(www.mos.gov.pl)