W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 27 października 2016 r. w Warszawie, udział wziął Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, przewodniczący Komitetu Sterującego ds. KPOP.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w celu poprawy stanu jakości powietrza w Polsce, konieczne jest pilne podjęcie szerokiego zakresu działań zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym.

- Problematyka jakości powietrza i związane z nią działania naprawcze są zadaniami dotyczącymi wielu resortów, dlatego ich realizacja na poziomie krajowym wymaga współpracy i uzgodnień międzyresortowych – powiedział wiceminister Sałek. 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Resort podkreśla, że głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Zadaniem Komitetu jest przede wszystkim koordynacja na poziomie krajowym, działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jak również monitorowanie stanu zaawansowania działań wynikających z Programu.