Podczas spotkania ministrowie dyskutowali o działaniach mających na celu ograniczanie wpływu sektora transportu na środowisko i zdrowie ludzi. Jedną z omawianych metod było upowszechnienie nieemisyjnych paliw, w tym biopaliw ciekłych spełniających rygorystyczne kryteria zrównoważonego rozwoju wynikające z unijnych dyrektywy.

Minister Paweł Sałek podkreślił, że w tym działaniu Polska dostrzega szansę nie tylko na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze, lecz także na rozwój nowych technologii i zwiększenie zatrudnienia w innowacyjnych branżach. Jako przykład podał polskie firmy produkujące najnowszej generacji autobusy i tramwaje na potrzeby zarówno rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych.

W trakcie tego panelu dyskusyjnego ministrowie zgodzili się, że w celu upowszechnienia wykorzystania nieemisyjnych paliw i pojazdów konieczne jest zastosowanie szerokiego wachlarza instrumentów. Działania te powinny obejmować zarówno edukację społeczeństwa, jak i przyjęcie niezbędnych regulacji prawnych, gwarantujących wszystkim uczestnikom rynku transportowego sprawiedliwe reguły funkcjonowania.

Podczas spotkania minister Paweł Sałek zaznaczył także, że Polska będzie kontynuowała swoje wysiłki polegające m.in. na rozwijaniu zbiorowego transportu publicznego (w tym szynowego) oraz modernizacji transportu miejskiego w kierunku transportu przyjaznego środowisku. Działania te będą finansowane ze środków UE oraz programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł