Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w woj. podkarpackim

Województwo podkarpackie będzie trzecim regionem, w którym Główny Urząd Geodezji i Kartografii wesprze modernizację gruntów i budynków. 23 listopada br. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie list intencyjny podpisali Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju, Małgorzata Chomycz-Śmigielska - wojewoda podkarpacki oraz starostowie powiatów: jasielskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego.

Dokument będzie stanowił podstawę współpracy w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Starostowie zobowiązali się do opracowania programów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, których celem będzie stworzenie nowoczesnych, cyfrowych baz danych. Główny Geodeta Kraju podkreślał rolę danych geodezyjnych a w szczególności egib oraz potrzebę współpracy ze starostami w zakresie budowania ZSiN i finansowania prac modernizacyjnych. Według GGK wysokie koszty prac powodują, że wsparcia na finansowanie zadania należy szukać w różnych źródłach, w szczególności w funduszach europejskich, w tej i przyszłej perspektywie finansowej.

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

Data publikacji: 27 listopada 2012 r.