Ministerstwo Środowiska wskazuje, że pod apelem w obronie sądów podpisały się niemal wszystkie organizacje, które złożyły skargę do Komisji Europejskiej na Polskę z związku z działaniami prowadzonymi w Puszczy Białowieskiej. "Działaniami opartymi o prawo, w tym prawo europejskie" - wskazuje resort.  

- Podpisanie się pod apelem dotyczącym sporu stricte politycznego dowodzi, że te organizacje stoją dziś po określonej stronie tego sporu - mówi Dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Środowiska Paweł Mucha.

"W opinii ministerstwa środowiska działania aktywistów blokujących legalne prace służb leśnych w Puszczy Białowieskiej, tworzenie poprzez przekaz medialny wrażenia o rzekomym zagrożeniu "nadmierną wycinką", przypominają działania opozycji totalnej nastawionej na destrukcję, chaos i destabilizację" - wskazuje Ministerstwo.

Dyrektor Departamentu Komunikacji, zwraca również uwagę, że zaangażowanie po jednej stronie sporu politycznego osób i organizacji, mieniących się niezależnymi, pozbawia ich wiarygodności. - Wzywamy organizacje pozarządowe, żeby wyraźnie określiły się, czy w sporze politycznym dotyczącym sądów stoją po stronie opozycji totalnej – apeluje dyrektor Paweł Mucha.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów