Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych, a 3 mld zł ze środków budżetu państwa oraz samorządów. MIiR zamierza stworzyć system wspierania rewitalizacji w Polsce, oparty na czterech filarach, nad którymi w resorcie trwają równoległe prace. Pierwszy dotyczy rozwiązań legislacyjnych, a w tym ustawy o rewitalizacji, która prawdopodobnie wejdzie w życie w październiku br. Drugi filar stanowią instrumenty wspierania rewitalizacji, obejmujące szczególnie włączanie działań w ramach poszczególnych polityk publicznych w realizację kompleksowych, zintegrowanych programów rewitalizacji. Trzeci to finansowanie działań w ramach kompleksowych programów rewitalizacji – MIiR przygotowało wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Czwarty to informacja i wsparcie merytoryczne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło ocenę projektów zgłoszonych w I etapie konkursu mającego na celu wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów i modelowych działań w zakresie rewitalizacji. Spośród 240 przedsięwzięć, do drugiego etapu wybrano 57. Kilkadziesiąt miast ma szansę wykazać się pomysłami na efektywne i kompleksowe podeście do rewitalizacji. Wsparcie finansowe otrzyma około dwudziestu najlepszych.

(www.mir.gov.pl)