Jak poinformował wicedyrektor WPN Jarosław Borejszo, projekt planu zakłada ochronę najcenniejszych przyrodniczo miejsc parku poprzez wprowadzenie stref ograniczających budowę nowych siedlisk 100 metrów od jezior, lasów, terenów Natura 2000 oraz lasów prywatnych.

Borejszo dodał, że chodzi o uporządkowanie zabudowy, by np. wokół jezior była ona bardziej zwarta i aby nowe obiekty nie powstawały w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo.

Właściciele gruntów, które graniczą z jeziorami i lasami, boją się, że nie będą mogli w przyszłości inwestować na swoich działkach, nie będą mogli budować domów dla swoich dzieci czy obiektów obsługi turystycznej.

„Stworzenie takich stref spowoduje ograniczenie praw własności. W zamian park nic nam nie daje, więc chcemy walczyć o nasze prawa i naszą przyszłość” – powiedział PAP wiceprezes Wigierskiego Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Michał Mackiewicz.

Dodał on, że mieszkańcy będą zbierać podpisy przeciwko planowanym zmianom. Zamierzają także odwoływać się od decyzji zarządu parku.

Borejszo powiedział PAP, że gotowy jest na porozumienie i dialog. Dodał, że według niego niektóre plany są zbyt rygorystyczne, np. te dotyczące ochrony parku wokół małych lasów prywatnych.

Borejszo dodał, że przepisy związane z ochroną parku – tak naprawdę nie są czymś nowym – bo podobne zasady dotyczące pozwoleń na budowę nowych obiektów park stosował dotychczas. Według wicedyrektora, plany ochrony parku nie będą stosowane wobec istniejących siedlisk. Będzie można je rozwijać i modernizować. Procedura związana z wprowadzeniem planu ochrony WPN będzie trwała kilka lat. Ostatecznie będzie ją akceptować ministerstwo środowiska.

Wigierski Park Narodowy powstał w 1989 roku. Wcześniej, od 1976 roku, istniał jako park krajobrazowy. Na terenie parku znajduje się 40 jezior, w tym największe - Wigry. W parku jest sześć ścieżek edukacyjnych i 16 obszarów objętych ochroną rezerwatową. Najcenniejszym zabytkiem architektury jest klasztor pokamedulski w Wigrach. W 1999 r. odpoczywał w nim podczas pielgrzymki papież Jan Paweł II. (PAP)