Tegoroczna edycja odbędzie się w wyjątkowych okolicznościach. Polska jest w tym roku gospodarzem szczytu klimatycznego – COP19, podczas którego negocjowane będą kluczowe ustalenia w obszarze polityki klimatycznej i szacuje się, że do Warszawy przybędzie ok. 30 tys. ekspertów z całego świata. Organizatorzy zamierzają więc zaprezentować uczestnikom również pozaeuropejskie doświadczenia związane z handlem emisjami CO2.


Druga edycja „European Emission Trading Summit” poświęcona będzie przede wszystkim potencjalnym możliwościom przebudowy zasad funkcjonowania systemu EU ETS, globalnym perspektywom rynku carbon, wpływowi backloadingu na zmianę notowań w handlu emisjami, a także prognozach na najbliższe lata.


Najważniejsze zagadnienia:
- Komisja Europejska na rynku CO2: europejska platforma wspólnotowa, przydział uprawnień, obecne i planowane działania
- Najważniejsze giełdy europejskie – schemat funkcjonowania oraz dostęp do aukcji
- Rynkowe mechanizmy handlu emisjami
- Nowe zasady monitorowania, raportowania i weryfikacji w świetle zmian w 2013 roku
- Gospodarka portfelem uprawnień w opinii brokera
- Gospodarka i bilansowanie emisjami w ramach grupy kapitałowej


Organizatorzy do uczestnictwa zapraszają przedstawicieli spółek i podmiotów z sektorów: energetycznego, ciepłowniczego, rafineryjnego, koksowniczego, wapienniczego, cementowego, chemicznego, hutniczego, papierniczego, ceramicznego, lotniczego, cukrowniczego, szklarskiego, w szczególności przedstawicieli:
- departamentów handlu energią i zarządzania portfelem
- departamentów ochrony środowiska
- departamentów prawnych i regulacyjnych
- analityków rynku uprawnień do emisji CO2
- traderów, maklerów i brokerów
- firmy doradcze oraz pośredników w obrocie uprawnieniami
- weryfikatorów emisji CO2
- przedstawicieli kancelarii prawnych
- wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozliczania emisji CO2

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje związane z wydarzeniem zostaną opublikowane już wkrótce na stronie internetowej Organizatorów: www.cbepolska.pl

Serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl objął międzynarodową konferencję „II European Emission Trading Summit” patronatem medialnym.