8 listopada 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa powołał Zespół Doradczy do spraw przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków. Resort wskazuje, że konieczność powołania zespołu jest związana z podjęciem prac nad opracowaniem nowych przepisów techniczno-budowlanych dla budynków, które będą aktem wykonawczym do kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Zadaniem Zespołu Doradczego będzie wypracowanie nowych rozwiązań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych; dostosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych do rozwoju techniki i technologii, aktualnych uwarunkowań realizacji inwestycji oraz uzgodnienie stanowisk przedstawianych przez przedstawicieli instytucji zrzeszających największe organizacje branżowe w sprawach m.in. poprawy bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania czy też bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Ministerstwo wskazuje, że w skład Zespołu powołano przedstawicieli instytucji działających w branży budowlanej, których wiedza i doświadczenie są niezbędne do prawidłowego wykonania prac projektowych.

Prawo budowlane. Komentarz
Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Andrzej Gliniecki (red. naukowy), Zdzisław Kostka, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmierzają do wprowadzenia m.in. obowiązku, żeby nowoprojektowane mieszkanie miało powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2.

Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Po uzgodnieniach projekt będzie wymagał notyfikacji. Resort informuje, że nowelizacja może wejść w życie w połowie 2017 r. 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów