21 i 22 marca 2017 r. w Serocku odbyły się obrady XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. W obradach brało udział 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących rad miejskich z miast członkowskich. Drugiego dnia obrad delegaci odnieśli się do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego założenia przedstawił wiceminister Tomasz Żuchowski.

Wiceminister zapowiedział, że resort opublikuje nową wersję kodeksu, przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych jeszcze w pierwszym półroczu br. Natomiast w lipcu planowane jest skierowanie wszystkich projektów związanych z kodeksem do Sejmu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wskazuje, że w nowej redakcji kodeksu elastyczne inwestowanie mają zapewnić obszary zorganizowanego inwestowania (OZI), które mają umożliwić realizowanie dużych przedsięwzięć, wymagających koordynacji prac na etapie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz realizacji inwestycji.

"Grunty zabezpieczone w planach jako OZI mają czekać na firmy czy ich konsorcja, z którymi następnie mają być zawierane umowy urbanistyczne. Na ich mocy obszary zintegrowanego inwestowania mają być zabudowywane – szybciej i prościej niż w normalnym trybie i pod konkretne potrzeby zainteresowanego budową biznesu" - informuje resort w komunikacie.

Przedstawiając projekt wiceminister Żuchowski podkreślił, że prawo zabudowy nie jest elementem prawa własności. Ministerstwo informuje, że wolność budowlana jest rozumiana w kodeksie w taki sposób, że każdy może realizować inwestycję zgodnie z przepisami miejscowymi, z poszanowaniem interesów osób trzecich.  

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów