Środki z największego w UE programu polityki spójności - Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – zostaną przeznaczone na budowę:
- drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odcinek Koszwały – Elbląg,
- drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk, odcinek Nidzica – Napierki,
- drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok, odcinek granica woj. mazowieckiego/podlaskiego – Zambrów,
- drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odcinek węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – Stobierna i odcinek węzeł Świlcza - węzeł Rzeszów Południe.

Wartość wszystkich 4 inwestycji przekracza 5,7 mld zł, a dofinansowanie unijne wynosi 3 mld zł. Na wszystkich odcinkach toczą się już prace. Nowe drogi będą oddawane do ruchu w 2017 i 2018 r.

- W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mamy już 27 umów na budowę blisko 700 km dróg ekspresowych i krajowych. Dofinansowanie unijne tych inwestycji to prawie 15,5 mld zł – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju