W pierwszej dziesiątce, poza miastami z Bułgarii, znajdziemy jeszcze pięć polskich (4. Rybnik, 5. Wodzisław Śląski, 6. Opoczno, 7. Sucha Beskidzka i 8. Godów). 11. pozycję - wraz ze Skawiną – zajął Kraków. Raport wskazuje, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w naszym kraju, ale WHO zastrzega, że w zestawieniu znalazły się tylko miasta, które robią pomiary jakości powietrza.

Przy opracowaniu dokumentu Światowa Organizacja Zdrowia brała pod uwagę poziom pyłu zawieszonego PM2,5, który zdaniem Organizacji należy do najbardziej szkodliwego dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Warto wiedzieć, że PM2,5 to pył zawieszony o średnicy 2,5 mikrometrów. Według WHO długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skraca średnią długości życia, a ekspozycja na wysokie stężenie pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia. Nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc mogą być także efektem wdychania PM2,5.

Źródło: www.krakow.pl, stan z dnia 18 maja 2016 r.