Mazowsze ma swoją uchwałę antysmogową, która została przyjęta we wtorek, a wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Urzędu Województwa Mazowieckiego.

Wskazuje ona, że od dnia wejścia w życie wszystkie nowe instalacje, czyli piece, kominy i kotły, muszą spełniać wymagania ekoprojektu, czyli norm, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej i zawierają minimalne wartości emisji zanieczyszczeń.

Od 1 lipca 2018 roku nie wolno będzie na Mazowszu palić mułów, flotokoncentratów węglowych, mieszanek, które je zawierają, węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3mm oraz paliw zawierających biomasę np. mokrego drewna.

Do końca 2022 roku lub do końca 2027 roku (w zależności od normy urządzenia) użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów dla klas od 3 do 5, są zobowiązani do ich wymiany na kotły zgodne z wymogami unijnymi.

Z kolei użytkownicy kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku lub będą zobowiązani do wyposażenie ich w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała przewiduje możliwość stosowania kontroli urządzeń grzewczych, które będą mogły przeprowadzić: straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz, prezydent miasta, upoważnieni urzędnicy urzędów miejskich i gminny, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Wicemarszałek Mazowsza Wiesław Raboszuk zapowiedział, że osoby nie stosujące się do nowych przepisów będą mogły zostać ukarane przez organ kontrolujący mandatem do 500 złotych lub grzywną do 5000 złotych.

Raboszuk przyjęcie uchwały antysmogowej uznał za "krok w dobrym kierunku". "Stawką jest przecież zdrowie nas wszystkich. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego, czy krążenia to konsekwencje złego stanu powietrza" - powiedział.

Z kolei dyrektor departamentu gospodarki odpadami w urzędzie wojewódzkim Marcin Podgórski zaznaczył, że mieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć na wsparcie finansowe samorządu województwa i Unii Europejskiej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego, na lata 2014 - 2020, przeznaczono na ten cel 111 mln euro.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski