Na tę instalację ZUOK czekał 6 lat, więc teraz sukces cieszy tym bardziej. Biogazownia jest instalacją w pełni ekologiczną, składa się na nią ponad 50 studni odgazowujących i ponad 6 km rurociągów doprowadzających gaz ze składowiska do kontenerowej siłowni biogazu, która posiada własny zespół prądotwórczy.

Mimo że nowe obiekty wyglądają niepozornie, odrywają bardzo ważną rolę w dbałości o lokalne środowisko naturalne. Uzyskiwana w biogazowni energia cieplna będzie w pełni wykorzystywana – za pomocną specjalnych urządzeń będzie można ją transportować do budynku administracyjnego i sortowni na terenie ZUOK. Uzyskaną energię elektryczną zakład będzie zużywał na swoje potrzeby, natomiast nadwyżka będzie sprzedawana.

Koszt całej inwestycji to ponad 9 mln zł. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: www.biogazownierolnicze.pl za www.terenyinwestycyjne.info