Tematyka obrad dotyczy: opracowań geodezyjno – kartograficznych w budownictwie, możliwości wykorzystania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w projekcie geoportal.gov.pl oraz wybranych aspektów prowadzenia postępowań pierwszoinstancyjnych i egzekucyjnych. Uczestnicy uzyskają także informacje związane z geozagrożeniami obiektów budowlanych i odpowiedzialnością zawodową. Omówiony zostanie także internetowy dostęp do Centralnej Bazy Danych Geologicznych oraz niektóre aspekty postępowań egzekucyjnych.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 23 maja 2012