Nowela przewiduje odroczenie do 1 stycznia 2016 r. obniżki zasiłków należnych kobietom zakładającym działalność tuż przed porodem. Zaczną wtedy obowiązywać inne przepisy gwarantujące 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego na noworodka, bez względu na to, czy jego matka była do tej pory ubezpieczona czy też nie. Skorzystają na tym także prowadzące działalność gospodarczą, gdyż niższe zasiłki będą wyrównywane do kwoty 1 tys. zł miesięcznie.

(...)

Czytaj więcej: Rzeczpospolita