Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców Programu Gekon

W dniach 14-15 lutego zorganizowano szkolenie dla wnioskodawców Programu Gekon. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Ze względu na to, że nie wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował materiały z przeprowadzonego szkolenia.

Można je pobrać ze strony: www.program-gekon.pl/materialy-szkoleniowe

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w kilku wybranych obszarach tematycznych.

Wkrótce ruszy nabór w pierwszym konkursie. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w I konkursie Programu Gekon wynosi 280 mln zł. Dofinansowanie będzie miało formę dotacji. Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 01 marca 2013 r. do 14 marca 2013 r.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.program-gekon.pl, stan z dnia 19 lutego 2013 r.

Data publikacji: 19 lutego 2013 r.