- Maszyna robi niesamowite wrażenie. Dopiero stając obok niej, widać jaka to olbrzymia inwestycja i z jaką zaawansowaną technologią mamy do czynienia – podkreśla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.


Tunel pod Martwą Wisłą, będzie pierwszym tunelem w Polsce wykonanym metodą TBM. Jego długość to ponad 1378 m. Wyloty z tunelu zlokalizowane będą na wysokości nabrzeży „Dworzec Drzewny” (od strony Węzła Ku Ujściu) w odległości ok. 520 m od wschodniego brzegu Martwej Wisły i „Dworzec Wiślany” (od strony Węzła Marynarki Polskiej) w odległości ok. 370 m od zachodniego brzegu Martwej Wisły. Tarcza wiercąca TBM (której średnica wynosi ponad 12 metrów) wydrąży dwie nitki tunelu (po jednej dla każdego kierunku ruchu). Tunel w swym najniższym miejscu znajdzie się prawie 35 m pod lustrem Martwej Wisły. Warto także podkreślić, iż maszyna została wyprodukowana na zamówienie, a czas jej produkcji trwał około rok.

Tunel pod Martwą Wisłą jest integralną częścią IV zadania budowy Trasy Słowackiego - odc. Węzeł „Marynarki Polskiej” – Węzeł „Ku Ujściu”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum OHL, a inwestorem zastępczym spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne.

Zadanie IV polega na budowie Trasy Słowackiego o długości ok. 2,4 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu. Obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka drogi o długości około 2,4 km, poprowadzonego nowym śladem, w tym odcinka tunelowego o długości około 1378 m, poprowadzonego pod dnem koryta rzeki Martwej Wisły.


Projektowane parametry techniczno-eksploatacyjne Trasy Słowackiego na odcinku od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu
1. Klasa techniczna drogi: GP (droga główna przyspieszona)
2. Przekrój poprzeczny: 2/2 pasy ruchu
3. Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
4. Prędkość projektowa: 60 km/h
5. Kategoria ruchu: KR 5


Na budowę zadania IV składają się następujące odcinki:
• 154,6m – droga poza obiektami inżynierskimi,
• 630,4m – rampa dojazdowa w wykopie otwartym,
• 112,5 – tunel monolityczny wykonywany w wykopie otwartym,
• 1072,5m – tunel wykonywany metodą drążoną,
• 192,5m - tunel monolityczny wykonywany w wykopie otwartym,
• 147,5m – rampa dojazdowa w wykopie otwartym,
• 50,0m - droga poza obiektami inżynierskimi.


Koszt budowy Trasy Słowackiego - 1,4 mld zł
Koszt budowy IV zadania Trasy Słowackiego - 885,6 mln zł
Termin realizacji: X 2011 – X 2014