Konkurs ma promować ochronę bioróżnorodności na terenach kopalni surowców mineralnych Grupy Górażdże, należącej do koncernu HeidelbergCement.

Uczestnicy polskiej edycji konkursu mogą zgłaszać swoje pomysły na ochronę bioróżnorodności za pośrednictwem strony www.quarrylifeaward.com do 1 marca 2014 r. W konkursie można startować indywidualnie lub zespołowo, opierając propozycje na pięciu kategoriach: „Kształtowanie publicznej świadomości, “Promocja bioróżnorodności”, „Innowacja i Bioróżnorodność”, “Bioróżnorodność i Edukacja” oraz w nowej kategorii - “Projekty studenckie i uczniowskie”.

Jury wybierze pięć najlepszych projektów badawczych, które będą realizowane od marca do września 2014 r. na terenie trzech kopalń należących do Grupy Górażdże: Kopalni Wapienia „Górażdże”, Kopalni Surowców Mineralnych „Wójcice” (woj. opolskie) oraz Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański (woj. lubuskie).

W listopadzie 2014 r. zostanie wyłonionych trzech laureatów w każdym z 21 krajów, które biorą udział w konkursie. Na szczeblu krajowym przyznane zostaną nagrody w wysokości 1,5 tys., 3 tys. i 5 tys. euro.

Również w listopadzie wyłonionych zostanie sześciu zwycięzców na szczeblu międzynarodowym. Pula nagród międzynarodowych wynosi 80 tys. euro. Najlepszy projekt drugiej edycji konkursu zostanie nagrodzony kwotą 30 tys. euro.