Poniżej przedstawiwamy treść listu, jaki do mieszkańców Warszawy skierował Michał Marzec, dyrektor Lotniska Chopina.


Szanowni Państwo

Na początku sierpnia weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego o ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina. To niezwykle ważna decyzja zarówno dla Portów Lotniczych, zarządzających warszawskim portem, jak i dla mieszkańców dzielnic i miejscowości położonych w pobliżu lotniska.

Uchwała przyjęta przez Sejmik daje podstawę do rekompensowania mieszkańcom niedogodności wynikających z obniżenia standardów jakości środowiska naturalnego poprzez naruszanie norm hałasowych. Umożliwia to Portom Lotniczym sfinansowanie poprawy izolacji akustycznej w mieszkaniach i domach zlokalizowanych w granicach Obszaru, a także – pod pewnymi określonymi warunkami – wypłacanie odszkodowań za utratę wartości nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień osób zamieszkałych na terenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania dostępne są na stronie internetowej www.odpowiedzialnelotnisko.pl. Można tam znaleźć również mapę z zaznaczonymi granicami Obszaru oraz wzór wniosku o sfinansowanie świadczeń.

Jako zarządzający lotniskiem bardzo cieszę się z decyzji Sejmiku. Portom Lotniczym, tak jak i mieszkańcom, zależało na pozytywnym zakończeniu tego trudnego procesu. Z całych sił wspieraliśmy utworzenie OOU. M.in. na własny koszt przeprowadziliśmy przegląd ekologiczny wskazujący miejsca, w których normy hałasu są przekraczane.

Lotnisko Chopina to ważna część infrastruktury Warszawy i Polski. Trudno sobie obecnie wyobrazić funkcjonowanie miasta i całego regionu bez portu lotniczego. Rozumiem, jakie niedogodności dla mieszkańców wynikają z faktu jego istnienia. Zapewniam jednak, że Porty Lotnicze, dokładają wszelkich starań, by uciążliwości związane z ruchem lotniczym były dla mieszkańców Warszawy i okolic jak najmniejsze. Nowe prawo daje nam w tym zakresie nowe możliwości. Mamy okazję wspólnie z nich skorzystać. Zachęcam do tego w ramach dobrej sąsiedzkiej współpracy.

Michał Marzec
Dyrektor Lotniska Chopina