Po trzech latach przygotowań, 24 stycznia 2012 roku, podpisana została umowa na realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina i Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”.

Właściciele 3800 domów jednorodzinnych zapłacić mają tylko 30% za instalacje solarów. Pozostałe 70% to dofinansowanie: 60% kosztów pokrywa rząd szwajcarski ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, a 10% gminy.

Projekt przygotowywany był niezwykle drobiazgowo, później szczegółowo badany przez szwajcarów i wybrany spośród 75 innych dokumentów.

Na wykonanie wszystkich zadań projektu przewidziano 3 lata – prace powinny zostać zakończone do grudnia 2014 roku. W efekcie w 4 gminach powstanie 18 514,5 metrów kwadratowych kolektorów słonecznych, 2700 metrów kwadratowych instalacji fotowoltaicznych oraz cztery pompy ciepła. W ramach projektu prowadzone będą też szkolenia z zakresu ekologii oraz działania promocyjne.

Łączna wartość zadania to 69 451 881 zł, z czego 41 671 128,60 zł będzie pochodzić z dofinansowania szwajcarskiego. W przypadku instalacji na budynkach użyteczności publicznej gminy pokrywają z budżetów własnych 100% wkładu własnego.

Mieszkańcy wciąż jeszcze mogą dołączyć do projektu i uzyskać dofinansowanie.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.niepolomice.eu, stan z dnia 25 stycznia 2012 r.