Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze, regulująca m.in. kwestie gazu łupkowego, jest na ostatnim etapie przygotowań do przedstawienia Radzie Ministrów. Jej głównym celem jest przyspieszenie prac poszukiwawczych i wydobywczych. Przed zaproponowaniem rządowi ostatecznego rozstrzygnięcia przeprowadzę konsultacje z przedsiębiorcami i niezależnymi ekspertami. Minister deklaruje, że chce, by prawo było możliwie przyjazne dla inwestorów, którzy mu podlegają. To oni ryzykują swoje bardzo wysokie środki finansowe już na wstępnym etapie, dodaje i wskazuje, że w spotkaniu wezmą też udział eksperci - geolodzy. Poszukiwania i wydobycie muszą się odbywać zgodnie z regułami sztuki geologicznej, przy użyciu najlepszych dostępnych technik i z poszanowaniem środowiska.

Minister ma już konkretne plany dotyczące śmieciowego problemu - powoła zespół do spraw wdrażania ustawy, na czele którego ma stanąć prof. Andrzej Kraszewski, który jako minister środowiska prowadził prace legislacyjne nad ustawą. Jego doświadczenie i ekspercka wiedza będą niezwykle przydatne - ocenia minister Grabowski. W zespole powinno znaleźć się miejsce dla przedstawicieli różnych samorządów - małych gmin i dużych aglomeracji, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, ekspertów i administracji rządowej. Na wiosnę 2014 owocem prac zespołu będą rekomendacje dotyczące zmian w ustawie, ale również np. dobrych praktyk, czy wytycznych do stosowania już obowiązujących przepisów.