Wystawiane przez weryfikatorów środowiskowych oświadczenia, po pozytywnej weryfikacji i walidacji, umożliwiają ubieganie się o wpis do rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pełna lista weryfikatorów środowiskowych EMAS (według stanu na 15.05.2017 r.):

  • PL-V-0001 - TUV Nord Polska Sp. z o.o.,

  • PL-V-0002 - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,

  • PL-V-0006 - Polski Rejestr Statków S.A.,

  • PL-V-0008 - DQS Polska Sp. z o.o.,

  • PL-V-0010 - Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.,

  • PL-V-0011 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.,

  • PL-V-0015 - Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o.,

  • PL-V-0016 - TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.,

  • PL-V-0017 - ISOCERT Sp. z o.o. sp.k.,

  • PL-V-0018 - SGS Polska Sp. z o.o.

Organizacje, które chcą korzystać z usług weryfikatorów środowiskowych EMAS powinny zwrócić szczególną uwagę na zakres akredytacji tych podmiotów. Musi być on zgodny z kodami PKD/NACE posiadanymi przez organizację. Lista weryfikatorów wraz z zakresem ich akredytacji znajdują się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z 16.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami