XI Forum Liderów Ochrony Środowiska po raz kolejny było okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń w gronie przedstawicieli przedsiębiorstw i administracji publicznej. Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ na jego miejsce wybrano zakład MAN Trucks, który od roku 2011 certyfikuje system ekozarządzania i audytu EMAS oraz od 2014 OHSAS 18001:2007. Korzystając z gościnności firmy MAN Trucks uczestnicy spotkania mogli nie tylko w praktyce zobaczyć niezwykle efektowny proces montażu samochodów ciężarowych ale przede wszystkim poznać wdrożone rozwiązania firmy w optymalizacji zużycia zasobów naturalnych i energii w przemyśle.

MAN Trucks – przedsiębiorstwo odpowiedzialne za środowisko naturalne

Magdalena Prochownik Specjalista ds. Ochrony Środowiska w MAN Trucks Sp. z o.o. podzieliła się swoimi doświadczeniami i praktycznym podejściem do tematu systemów środowiskowych ISO 14001 oraz EMAS. Za cel firma postawiła zieloną produkcję poprzez minimalne zużycie zasobów naturalnych przy jednoczesnym zwiększeniu poboru energii z odnawialnych źródeł. Bardzo ciekawe dla uczestników okazały się projekty związane z zaangażowaniem pracowników w przedsięwzięcia ekologiczne jak np. sprzątanie Puszczy Niepołomickiej, środowiskowe konkursy międzywydziałowe i Eko Kaizen.

Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych w przemyśle – wyzwaniem dla przyszłości

Kolejny panel poprowadził Krzysztof Gawronek Specjalista ds. Utrzymania Ruchu MAN Trucks Sp. z o.o. Pan Krzysztof przedstawił w jaki sposób wdrażane są w zakładzie projekty związane z efektywnością energetyczną. Ne te potrzeby powołany został interdyscyplinarny zespół pracowników, którego zadaniem jest ocena proekologicznych pomysłów z Eko Kaizen i jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia ochrony środowiska i ekonomii, wdrożenie ich w życie. Gawronek pokazał, że nawet niskobudżetowe działania mają wymierny wynik zarówno finansowy jak i ekologiczny.

Uczestnicy XI FLOŚ mogli na przykładzie doświadczeń zakładu MAN Trucks uzyskać praktyczne porady, które można wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie.Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych w życiu codziennym

Małgorzata Bartkiewicz z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w jasny sposób przedstawiła przykłady proekologicznych standardów, które optymalizują zużycie zasobów naturalnych. Na przykładzie Ekostandardów omówione były przykłady z życia codziennego, które można wprowadzić w każdej organizacji. Certyfikaty to nie tylko prestiż ale też przyczynek do wdrażania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, co nie rzadko przynosi wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw.

Wizyta studyjna w zakładzie

Jak zwykle najwięcej emocji wzbudziła wizyta studyjna w montowni, podczas której uczestnicy FLOŚ zobaczyli od podstaw produkcję pojazdów ciężarowych klasy ciężkiej, produkcję modelu nowej generacji MAN TG EURO 6.

Ostatni panel był doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy uczestnikami XI FLOŚ. Na Forum obecny był przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice Maciej Maderek z Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który pozostawał do dyspozycji uczestników w zakresie praktycznych porad w kwestiach związanych z procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Był to czas na swobodna rozmowę z przedstawicielami MAN Trucks i specjalistami ochrony środowiska różnych branż.