W ostatnich latach coraz więcej zakładów zwraca szczególną uwagę na minimalizację wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne oraz optymalizację zużycia zasobów naturalnych. Wykorzystywanie ich odgrywa istotną rolę w każdym zakładzie, bez względu na sektor w jakim on działa.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że racjonalne wykorzystanie zasobów oraz kontrola powstałych zanieczyszczeń są ważnymi czynnikami, które wpływają na wzrost gospodarczy. Dlatego też ograniczenie kosztów związanych z użyciem poszczególnych mediów jest wyzwaniem dla każdego zakładu skłonnego podjąć walkę z marnotrawieniem tychże zasobów.

Ukierunkowanie działań na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych pociąga za sobą wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a odpowiednio prowadzona polityka środowiskowa firmy i edukacja pracowników przynoszą satysfakcjonujące efekty dla każdego przedsiębiorstwa.


Bloki prezentacyjne XI FLOŚ:
1. MAN Trucks - przedsiębiorstwo odpowiedzialne za środowisko naturalne.
2. Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych w przemyśle wyzwaniem dla przyszłości.
3. Wizyta studyjna w zakładzie MAN Trucks Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej o XI Forum Liderów Ochrony Środowiska>>>